Effektive kontorer

Hvordan indretter man lokaler til at være effektive kontorer?

Kontoret danner rammen om en stor del af nutidens vidensarbejde – hvad enten det er sagsbehandling, udvikling eller drift og administration.

Vi interesserer os for, hvordan kontorets struktur og indretning bedst muligt understøtter de forskellige aktiviteter, opgaver og medarbejdertyper, som findes på nutidens og fremtidens arbejdspladser. Og hvordan de gør det på en omkostningseffektiv måde.

Vi fokuserer på at skabe kontorer, som fremmer trivsel for de mennesker, der skal bruge dem, og muliggør en effektiv opgavevaretagelse. Der er både brug for åbne områder til samarbejde og videndeling og lukkede rum til fordybelse og fortrolighed. Også det fysiske arbejdsmiljø, forstået som lys, lyd, luftkvalitet og rumtemperatur, skal gennemtænkes grundigt. En investering i godt arbejdsmiljø er en genvej til lavere sygefravær, større trivsel og dermed højere effektivitet.