Vester Voldgade 123 - Nordens største passive kontorhus

Vester Voldgade 123 er nu officielt blevet certificeret som passivhus.

18.06.2013

Nordens største passive kontorhus er nu certificeret

Kontorejendommen har gennemgået en ambitiøs energirenovering, og ejendommen kan nu karakteriseres som Nordens største passive kontorhus. Humøret var derfor højt da lejeren Uni-C og Bygningsstyrelsen fik overrakt certifikatet af direktøren for Passivhus.dk, Søren Pedersen.

6 energimærker op

Da man gennemgik den gamle bygning viste det sig, at det både økonomisk, æstetisk og miljømæssigt kunne betale sig at foretage en gennemgribende energirenovering. Vester Voldgade 123 er derfor blevet renoveret op til passivhus standard og har samtidig fået et mere tidssvarende look. Kontorejendommen sprang 6 energimærker op, og bygningen er derfor rykket fra energimærke F til A0. Via rentable energirenoveringer er det lykkedes Bygningsstyrelsen at skære energiforbruget ned med 80 procent.

Der er taget en lang række tiltag for at få kontorhuset til at leve op til kravene. Der er bl.a. blevet installeret nye vinduer og yderdøre, efterisoleret facader og anvendt innovative løsninger som genbrug af regnvand til toiletskyl, lagring af solvarme under bygningen samt forvarmning og køling af indblæsningsluft med gratis energi fra jorden.

Energirenovering - en rentabel grøn løsning

Ifølge Eva Holm Kunckel, som er projektleder ved Bygningsstyrelsen og har ledet energirenoveringen af Vester Voldgade 123, så kan man opnå store rentable energibesparelser ved at bruge allerede eksisterende løsninger på en ny måde:

- Vester Voldgade 123 er et rigtigt godt eksempel på, hvordan energioptimering og arkitektur kan gå hånd i hånd. Der er ikke anvendt raket-videnskab for at opnå så stor energioptimering, slet ikke, men derimod velkendte, tekniske løsninger, blot sat sammen på en anderledes måde, fortæller Eva Kunckel.

Bygningens historie

Betonbygningen blev opført i 1938, og blev i mange år brugt som postterminal. I dag er Vester Voldgade 123 lavet om til kontorejendom og institution.