Effektive kontorer

Hvordan indretter man lokaler til at være effektive kontorer?

Kontoret danner rammen om en stor del af nutidens vidensarbejde – hvad enten det er sagsbehandling, udvikling eller drift og administration.

Vi interesserer os for, hvordan kontorets struktur og indretning bedst muligt understøtter de forskellige aktiviteter, opgaver og medarbejdertyper, som findes på nutidens og fremtidens arbejdspladser. Og hvordan de gør det på en omkostningseffektiv måde.

Vi fokuserer på at skabe kontorer, som fremmer trivsel for de mennesker, der skal bruge dem, og muliggør en effektiv opgavevaretagelse. Der er både brug for åbne områder til samarbejde og videndeling og lukkede rum til fordybelse og fortrolighed. Også det fysiske arbejdsmiljø, forstået som lys, lyd, luftkvalitet og rumtemperatur, skal gennemtænkes grundigt. En investering i godt arbejdsmiljø er en genvej til lavere sygefravær, større trivsel og dermed højere effektivitet.

Arealudnyttelse

Vi vurderer gerne en given ejendoms arealeffektivitet og vejleder om eventuel ombygning eller flytning, der kan øge udnyttelsesgraden. I nogle bygninger kan en ombygning til mere åbne kontorer føre til en betydelig arealbesparelse, idet en åben kontorløsning typisk medfører, at de givne kvadratmeter kan deles af flere og dermed anvendes mere rationelt og multifunktionelt end cellekontorer.

Endelig kan man i institutioner, hvor en større gruppe medarbejdere er udegående eller arbejder andre steder end på kontoret i en stor del af arbejdstiden, opnå en betydelig arealbesparelse ved at have færre skriveborde end medarbejdere.

Fleksibilitet

Fleksible kontorer understøtter de meget forskellige behov i en moderne organisation. Vi vejleder gerne om, hvordan det er muligt at opnå så høj fleksibilitet som muligt.

En fleksibel kontorejendom er:

  • Arealeffektiv. En fleksibel kontorejendom har fokus på at tilvejebringe multifunktionelle rum, der kan bruges til flere forskellige formål og af alle medarbejdere frem for den enkelte
  • Forandringsparat. Bygningen kan nemt tilpasses organisationsændringer hos en given bruger eller til en ny brugers behov
  • Totaløkonomisk fordelagtig. Omkostninger til flytninger og ombygninger reduceres, og fleksible bygninger har en længere levetid
  • Bæredygtig. Jo længere en bygning lever, desto lavere bliver bygningens samlede ressourceforbrug over tid.

For at understøtte de meget forskelligartede behov i en moderne organisation, må også selve kontorløsningen være fleksibel. Et fleksibelt kontor er kendetegnet af en vis grad af åbenhed kombineret med en række forskellige ekstrafaciliteter, der kan anvendes til forskellige formål.