Ydelser til kunder i private lejemål

Denne pjece giver overblik over Bygningsstyrelsens ydelser til kunderne i private lejemål. Ydelserne omfatter aktiviteter i forbindelse med indgåelse af aftale om lejemålet, den løbende administration og rådgivning samt ved fraflytning af lejemålet.