Flot besparelse på 1,5 mio. kr. på varmeforbrug i en række af statens kontorbygninger

02.06.2014

37 af Bygningsstyrelsens kontorbygninger i København har opnået en samlet besparelse på varmeforbruget på 2.700 MWh, svarende til ca. 1,5 mio. kr. ekskl. moms.

Tilsammen udgør de 37 kontorbygninger ca. 340.000 m2, som Bygningsstyrelsen har fulgt og målt varmeforbruget på over en periode på tre år.

På Bygningsstyrelsens hjemmeside kan du se en oversigt over udviklingen i varmeforbruget i de gældende kontorbygninger. Det giver brugerne af den enkelte ejendom en unik mulighed for at følge varmeforbruget og de følgende besparelser eller merforbrug, både i energi og i kroner og øre.

Oversigten viser, at et øget fokus på varmeforbrug giver store besparelser i langt de fleste tilfælde.

Oversigt over varmeforbruget i Bygningsstyrelsens kontorejendomme