Unilab rapport

Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteter inkl. sektorforskningsinstitutioner

Rapporten viser, at det er et investeringsbehov ved universiteternes laboratorielokaler, der kan opgøres til i alt 5,9 mia. kr. ekskl. moms (indeks 117).

Heraf udgør sektorforskningsinstitutionernes andel ca. 1,0 mia. kr., mens universiteternes andel efter ovennævnte justeringer nu udgør ca. 4,9 mia. kr.