Centraladministrationen er kommet på slankekur

De statsansatte fylder mindre og mindre, som årene går. Det viser nye tal fra Bygningsstyrelsen. På ét år er centraladministrationens arealforbrug i København faldet med 1 pct. og lokaleomkostningerne tilsvarende faldet med ca. 1,5 pct.

  • Ankestyrelsen flytter i løbet af juli 2014 fra en dyr adresse i Amaliegade… Ankestyrelsen flytter i løbet af juli 2014 fra en dyr adresse i Amaliegade…
  • … til mere omkostningseffektive lokaler på Teglholmen i Sydhavnen. … til mere omkostningseffektive lokaler på Teglholmen i Sydhavnen.
26.03.2014

Kurven knækkede i 2010

- Hvert år siden 2010 har vi set et lille fald i centraladministrationens lokaleforbrug. Og særligt i 2012 og 2013 har vi i samarbejde med ministerierne formået at reducere lokaleomkostningerne særligt i København. Det skyldes bl.a. regeringsdannelsen i oktober 2011, som gjorde, at en del styrelser blev lagt sammen som følge af ressortændringer. Samlet reducerede centraladministrationen i den forbindelse sit arealforbrug med ca. 25.000 m2, fortæller specialkonsulent i Bygningsstyrelsen Peter Torp Madsen.


Bedre totaløkonomi

Udflytning fra København K. har givet flere styrelser en bedre totaløkonomi. Som eksempel nævner Bygningsstyrelsen den netop besluttede flytning af Ankestyrelsen fra en dyr adresse i Amaliegade til mere omkostningseffektive lokaler på Teglholmen i Sydhavnen. Ved denne flytning får Ankestyrelsen samlet sine aktiviteter på én adresse i nyere, effektive lokaler samtidig med at arealforbruget reduceres med over 2.000 m2. Ankestyrelsen skærer ved denne øvelse mere end 25 pct. af deres lokaleomkostninger.

Et andet eksempel er Søfartsstyrelsen, som sidste år flyttede til ny istandsatte lokaler i Valby, og ved denne lejlighed reducerede arealforbruget med over 20 pct. og nedbragte sin årlige udgifter til husleje og drift med godt 1,5 mio. kr.
 
Og som et sidste eksempel kan nævnes, at Bygningsstyrelsen selv har sparet ca. 4 mio. kr. i husleje og drift og skåret 25 pct. af energiforbruget på at flytte fra gamle lokaler i indre by til flotte, ny renoverede lokaler Valby.

Styrelsernes flytning til nye lokaler, lidt uden for centrum, er ikke kun et spørgsmål om at spare penge og energi. Det handler også om, ved flytning til nye lokaler, at give bedre og moderne rammer om arbejdet. Det øger produktivitet, samarbejde og arbejdsglæde. Tingene hænger heldigvis godt sammen.

Fakta:

  • Arealforbruget i centraladministrationen er faldet ca. 1 pct. fra 2012 til 2013. Det svarer til et fald i det gennemsnitlige arealforbrug på ca. 0,3 m2 pr. medarbejder.
  • Lokaleomkostningerne (den gennemsnitlige m2 pris) er reduceret med ca. 1,5 % fra 2012 til 2013. Det svarer til et fald på ca. 10 mio. kr. årligt.

  • Samlet set er centraladministrationens arealforbrug nedbragt med i alt ca. 25.000 m2 som følge af ressortændringerne og de efterfølgende flytninger og opsigelser af lejemål.


Om Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje består af ca. 1 mio. m2 kontor- og arkivbygninger og ca. 2 mio. m2 universitetsbygninger. Herudover lejer Bygningsstyrelsen ca. 1,2 mio. m2 kontorlejemål. Cirka halvdelen af Bygningsstyrelsens ejendomme og lejemål på kontorområdet ligger i København – den anden halvdel er spredt over hele landet.

Bygningsstyrelsen, som står for lokaliseringen af statens institutioner, har været i stand til at reducere arealforbruget betydeligt.

Bygningsstyrelsen arbejder på fortsat at reducere lokaleomkostninger, areal- og forbrug og energiforbrug i forhold til både egne ejendomme og private lejemål.