Statens opgaver

Ejerskabet til Christianiaområdet er fordelt mellem Fonden og staten, og fra statens side er Slots- og Kulturstyrelsen og Bygningsstyrelsen involveret i administrationen af området. Slots- og Kulturstyrelsens arbejde omfatter fortidsmindebeskyttelsen af volden og de fredede bygninger. Bygningsstyrelsen er grundejer og udlejer og administrerer aftalen mellem Fonden og staten. 

Staten har overordnet følgende opgaver på Christianiaområdet.

  • Bygningsstyrelsen skal følge op på, at aftalerne med Fonden om genopretning, vedligeholdelse og drift af volden efterleves.
  • Bygningsstyrelsen opkræver leje af de bygninger og arealer, som fortsat ejes af staten, og som Fonden lejer.
  • Bygningsstyrelsen skal i samarbejde med Fonden udarbejde budgetter for Fondens genopretning af den fredede vold og statens bygninger samt opgøre refusion i forbindelse med betalingen af købsraterne.
  • Bygningsstyrelsen skal årligt følge op på Fondens redegørelse om boligtildelingen.
  • Slots- og Kulturstyrelsen varetager administrationen af Museumsloven, som gælder på den fredede vold. Der er et tæt samarbejde mellem Bygningsstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen som fredningsmyndighed om håndtering af sager om bl.a. byggeri, adgangsforhold og genopretning af statens bygninger samt byggeprojekter på Fondens egne bygninger.
  • Bygningsstyrelsen fører som grundejer løbende tilsyn med ulovligt byggeri på volden.

Kommunen varetager som myndighed de sædvanlige opgaver vedr. byggeri, planlovgivning m.v.

Læs mere på siden Aftalen mellem staten og Christiania