Skadesadministrator til Bygningsstyrelsen

Tilbage til oversigten

Rammeaftalen omfatter behandling af skader på Bygningsstyrelsens ejendomme, hvor der ikke er tilknyttet en taksator, dvs. som udgangspunkt skader under 75.000 kr.
Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, jf. udbudsbrevet. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.