AAU Science & Innovation Hub

Hub'en skal danne rammerne for tværvidenskabelig forskning og innovation på Aalborg Universitet

Thomas Manns Vej 25, 9220 Aalborg Ø Vis placering på kort
  • Illustration: COBE Illustration: COBE
  • Facade, Illustration: COBE Facade, Illustration: COBE
  • Illustration: COBE Illustration: COBE
  • Laboratorium, Illustration: COBE Laboratorium, Illustration: COBE
  • Lille møderum Lille møderum
  • Lockers Lockers
  • Repræsentationslokale, Illustration: COBE Repræsentationslokale, Illustration: COBE
  • Auditorium og atriumgade. Illustration: COBE Auditorium og atriumgade. Illustration: COBE
  • Illustration: COBE Illustration: COBE

FAKTA

Bygherre
Bygningsstyrelsen
Kunde
Aalborg Universitet
Bygherrerådgiver
V2C
Totalrådgiver
COBE, STED og Oluf Jørgensen
Budget
200 mio.
Areal
8500 m2
I brug
2022
Baggrund
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) donerer 100 mio. til byggeriet

AAU Science & Innovation Hub (AAU SIH) skal være et knudepunkt og udstillingsvindue for tværvidenskabelig forskning, innovation, entreprenørskab, talent- og virksomhedsudvikling på Aalborg Universitet. Bygningen skal bl.a. bestå af innovationslaboratorier, digitale værksteder, faciliteter til virksomhedssamarbejde, inkubatormiljø, kontormiljøer samt en række offentligt tilgængelige rum såsom auditorium, kantine mm.

Visionen er at skabe et byggeri, der fremmer innovation og iværksætteri på tværs af fag. Ved at skabe rammerne for møder mellem forskellige fagligheder på Aalborg Universitet, er der grundlag for, at flere nye forretningsideer, kreative processer og produkter kommer til verden.

AAU Science & Innovation Hub bliver en inviterende og dynamisk bygning. Bygningen er tegnet som en langstrakt, nøgtern, terrasseret bygning, der indpasser sig landskabet på campus og skaber nye forbindelser og bymæssig fortætning. Bygningen åbner op til alle sider og invitere indenfor, ligesom den langsstrakte form giver gode muligheder for at mødes på tværs i bygningens indre, der er organiseret som en overskuelig, fleretagers gade med små indre ”garager” med henvisning til, at garagen har dannet ramme for nogle af verdens mest succesfulde iværksættere.

Bygningen er ca. 8.500m² brutto, inkl. kælder. Dertil ca. 11.480 m² udearealer, der tilvejebringer vigtige, nye forbindelser og ankomstrum samt rekreative opholdsarealer.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) donerer 100 mio. til byggeriet.

Bygningsstyrelsen har i samarbejde med Aalborg Universitet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal valgt det tværfaglige team bestående af COBE, STED og Oluf Jørgensen som rådgivere på projektet.

Byggeriet  forventes udbudt i hovedentreprise primo 2019 på baggrund af et dispositionsforslag med en tilhørende designmanual og efterfølgende projektudvikling mellem entreprenøren og totalrådgiveren.

Det forventes, at byggeriet går i udførelse i efteråret 2020, og at den tages i brug i 2022.