Ensartet metode til benchmark af varmeforbrug i kontor- og etageboligejendomme

Vejledning til ensartet metode til benchmarking

Københavns Ejendomme, HOFOR og Bygningsstyrelsen har i en årrække anvendt en ensartet metode til opgørelse af kWh/m2. På baggrund af disse erfaringer har vi lavet en vejledning til en ensartet benchmarking af varmeforbruget i kontor- og boligetageejendomme, som vi i en dialog med branchen håber, kan danne grundlag for en fælles standard i hele landet.