Skatteforvaltningen, Aarhus - totalentreprise

Tilbage til oversigten

Regeringen har besluttet at SKAT bliver erstattet af syv nye specialiserede styrelser med hver deres kerneopgave. Den del af "Amtsgården" i Aarhus, der skal huse medarbejdere fra Toldstyrelsen, Motorstyrelsen og Skattestyrelsen. Projektet omfatter renovering og ombygning af ca. 11 500 m2 og udbydes som totalentreprise.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til § § 61-66 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (Udbudsloven).