Sund fornuft i offentligt byggeri

Totaløkonomi og kvalitet i byggeriet

14.10.2013

Alle offentlige bygherrer skal nu tænke mere langsigtet. Nye regler sikrer bygherrernes fokus på totaløkonomi og kvalitet i byggeriet. Det vil gavne både klimaet og dansk økonomi.

De nye regler om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri træder i kraft den 15. oktober 2013. Ud over statsligt byggeri omfatter reglerne nu også regionalt og kommunalt byggeri. Reglerne har fokus på samspillet mellem bygge- og driftsudgifter over tid, og på totaløkonomien i forhold til god kvalitet i byggeriet.

Fremover skal alle offentlige bygherrer indarbejde udgifterne til bygningens drift og vedligehold i planlægningen af byggeriet. Dermed sikres det langsigtede perspektiv, når den offentlige bygherre allerede fra start sætter fokus på den bedste løsning for bygningens kvalitet, økonomi og energiforbrug.

"De nye regler bygger på sund fornuft og vil komme til gavn for både byggeriet og samfundet. Med reglerne skabes en bredere offentlig efterspørgsel efter totaløkonomiske løsninger, der sætter fokus på god kvalitet i byggeriet. På sigt giver det bedre samfundsøkonomiske løsninger, som samtidig tjener klimaet", siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Samme regler for alle offentlige bygherrer

De nye regler om kvalitet, OPP og totaløkonomi kommer som led i udmøntningen af ændringen af Lov om offentlig byggevirksomhed fra 2011. Loven indebærer, at kommuner og regioner nu også omfattes af de samme regler om brug af totaløkonomi og OPP i byggeprojekter, som det statslige byggeri.

Desuden er reglerne blevet gjort mere tidssvarende og operationelle, og der sættes krav om, at der foretages totaløkonomiske beregninger for energiforbruget.

"Det nye er, at man allerede før byggeriet går i gang skal lave beregninger over den mest energirigtige løsning. Dermed vil de offentlige bygherrer i højere grad være med til at fremme grønne, offentlige indkøb", siger Martin Lidegaard.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2013.

Kontakt

Kontakt pressechef i Klima-, Energi og Bygningsministeriet, Claus Kaae-Nielsen, 4172 9011, clkaa@kebmin.dk eller presseansvarlig i Bygningsstyrelsen, Christian Lietzen, 4170 1071, cltz@bygst.dk.