Facility management i staten, bølge 1

Tilbage til oversigten

De statslige institutioner har selv været ansvarlige for at organisere og indkøbe facility managementydelser. Opgaverne løftes både som serviceydelser fra private leverandører og ved egenproduktion.

Facility management-opgaverne i en stor del af den danske stat samles nu hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne vil blive udbudt i tre bølger, hvor de daglige leverancer indenfor facility management vil blive varetaget af en ekstern leverandør i en integreret kontrakt for hver af de tre bølger.

Nærværende udbud udgør bølge 1. Opgaverne i første bølge har en anslået årlig værdi på ca. 280 mio. kr. ekskl. brugerbetaling i kantine, indenfor serviceområderne:

  • renhold og vinduespolering,
  • forplejning,
  • intern service,
  • udearealer,
  • indvendigt vedligehold,
  • affaldshåndtering samt
  • vagt og sikkerhed.

Leverancerne under første bølge idriftsættes som hovedregel 1. oktober 2019 for de omfattede institutioner, idet serviceområderne renhold, planteservice og vinduespolering samt vagt og sikring først idriftsættes 1. januar 2020.