Værdi for kunder og borgere

Læs om, hvilken værdi kunst kan skabe for kunder og bygningernes brugere, og møde nogle af kunderne, der fortæller om kunsten på deres arbejdssted.

  • Kunst indenfor på Syddansk Universitet, Kolding, af Tobias Rehberger. Foto: Hasse Glyng Kunst indenfor på Syddansk Universitet, Kolding, af Tobias Rehberger. Foto: Hasse Glyng
  • Kunst indenfor på Syddansk Universitet, Kolding, af Tobias Rehberger. Foto: Hasse Glyng Kunst indenfor på Syddansk Universitet, Kolding, af Tobias Rehberger. Foto: Hasse Glyng
  • Facaden på Syddansk Universitet, Kolding, er prydet af et kunstværk af Tobias Rehberger. Foto: Jens Lindhe Facaden på Syddansk Universitet, Kolding, er prydet af et kunstværk af Tobias Rehberger. Foto: Jens Lindhe
  • Kunst hos Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet af Malene Bach. Foto: Jens Lindhe Kunst hos Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet af Malene Bach. Foto: Jens Lindhe
  • Kunst hos Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet af Malene Bach. Foto: Jens Lindhe Kunst hos Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet af Malene Bach. Foto: Jens Lindhe

Hvordan skaber kunsten værdi for kunder, brugere og borgere?

En stor del af Bygningsstyrelsens bygninger og ejendomme rummer kunstværker, der giver et betydningsfuldt bidrag til arkitekturen og kunderne. Det gælder både permanente stedsspecifikke værker, bygningsintegrerede værker og fritstående værker som malerier og skulpturer.

For at kunsten opleves som værdifuld for de mennesker, der færdes i bygningen, skal den passe til bygningens brugere, institutionens virke samt bygningens arkitektoniske karakter. Bygningsstyrelsen har mange forskellige typer af kunder og bygninger, hvilket afspejles i den mangfoldighed af værker, der er realiseret i Bygningsstyrelsens regi.

Kunsten kan skabe værdi på forskellige måder. Den kan være med til at skabe identitet og samhørighed eller bidrage til et godt arbejdsmiljø for de daglige brugere.

Kunsten kan også bruges strategisk og være med til at profilere en institution og kommunikere dens værdier.

Læs mere om kunstens betydning for kunder og bygningens daglige brugere i afsnit 2, 'Kunsten skaber værdi', i publikationen 'Kunst i Bygninger'.