Den statslige huslejeordning (SEA) - kontorejendomme

Kundens muligheder og rammer i kontorejendomme

Denne pjece giver overblik over Bygningsstyrelsens ydelser til kontorkunderne i statsejendomme. Ydelserne omfatter aktiviteter i forbindelse med indgåelse af aftale om lejemålet, den løbende administration og rådgivning samt ved fraflytning af lejemålet.