Ny Politiskole i Vejle - UCV. Prækvalifikation for hovedentreprisen

Tilbage til oversigten

Som en del af aftalen "Et styrket politi. Et tryggere Danmark" skal der etableres et nyt uddannelsescenter i det vestlige Danmark for at imødekomme politiets fremtidige uddannelsesbehov. For etablering af ovenstående uddannelsescenter, er Soldalen 8, 7100 Vejle erhvervet, en eksisterende bygning fra 1983, med et samlet erhvervsareal på 7105 m² samt naboejendommen Soldalen 12. Eksisterende bygning på ca. 4100 m², herudover skal der suppleres med tilbygninger for at rumme idrætsfaciliteter og andre funktioner, ca. 10.000 m².

Det samlede projekt omfatter et samlet bygningsareal på 21.000 m². Udover dette etableres der 2.130 m² sikrede p-pladser, og 9.030 m² alm. p-pladser. 10.000 m² øvelsesterræn, samt 10.000 m² forhindringsbane.

Opgaven udføres i en samlet hovedentreprise. Det indv. nedbrydningsarbejde på eks. bygning Soldalen 8 er udført. Den elektroniske sikringsentreprise udbydes i underhåndbud, inden udbud af hovedentreprise. Hovedentreprenøren skal overtage sikringsentreprisen.