Genudbud af OPP Kalvebod Brygge

23.10.2013

Bygningsstyrelsen annullerede fredag den 13. september OPP-udbuddet vedr. det statslige kontorknudepunkt på Kalvebod Brygge grundet en mangelfuld konkurrencesituation.

Vi genudbyder nu for at få den nødvendige konkurrence og har herunder foretaget visse ændringer i projektet.

Se genudbuddet her.