Oversigt over varmemærker

Benchmarking af varmeforbruget

Bygningsstyrelsen oplever, at varmemærkerne er et godt redskab til at skabe opmærksomhed om det skjulte varmeforbrug hos kunderne. Uhensigtsmæssigt forbrug og effekten af tiltag til forbedringer bliver synligt på en letforståelig måde. Samtidig bruger Bygningsstyrelsen varmemærket til en årlig opfølgning og formidling af udviklingen i forbruget og benchmarking med andre kontorbygninger.

Det er Bygningsstyrelsen erfaring, at det sværeste ikke er at udføre energioptimeringstiltag, men at få dokumenteret og fastholdt energibesparelsen efter arbejdets afslutning. Varmemærket kan sammen med intelligent energistyring og energidata hjælpe til at fastholde fokus.

Bygningsstyrelsen har samtidig implementeret et  energidatamodul, der giver vores lejere bedre og mere valide data. Allerede dagen efter, at et forbrug har fundet sted, kan de fleste statslige institutioner i statsejendomme i hele landet følge deres el-, vand- og varmeforbrug time for time.

For varmeforbruget i 2017 (2018-opgørelser) har Bygningsstyrelsen valgt kun at opdatere forbrugsudviklingen, hvor det er muligt at se udviklingen over år, og sammenligne kontorbygningerne indbyrdes.

For foregående år er varmemærket tilgængeligt, hvor det er muligt at se forbruget i kWh/m², forbrugsudviklingen fra sidste år samt energiindsatser. Her på siden kan du downloade hvert enkelt af de udstedte varmemærker for de ejendomme, der har fået indført varmemærket.

Forbrugsudvikling

 

Varmemærkeoversigter