Retten på Frederiksberg vinder RIBA Award

Prisen gives bl.a. for de unikke arkitektoniske løsninger, der kendetegner Retten på Frederiksberg.

  • Retten på Frederiksberg, foto af Adam Mørk Retten på Frederiksberg, foto af Adam Mørk
  • Retten på Frederiksberg, foto af Adam Mørk Retten på Frederiksberg, foto af Adam Mørk
  • Retten på Frederiksberg, foto af Adam Mørk Retten på Frederiksberg, foto af Adam Mørk
  • Retten på Frederiksberg, foto af Adam Mørk Retten på Frederiksberg, foto af Adam Mørk
26.06.2013

Hvert år uddeler The Royal Institute of British Architects (RIBA) deres prestigefyldte Awards. I år var Frederiksberg Retsbygning blandt de ni arkitektoniske værker i Europa, der modtog en pris.

Nedenfor kan du læse et uddrag af begrundelsen for, hvorfor juryen lige netop valgte at give Retten på Frederiksberg den anerkendte pris. 

Juryens begrundelse

Frederiksberg Courthouse
Copenhagen, Denmark

The considerable bulk of the building is mitigated by a generously proportioned sloping roof which runs down to the lesser form of the neighbouring 1921 classical Court House, to which it is linked by a high-level glazed bridge. Its relevance and sensitivity to context is celebrated through the use of beautifully crafted in-situ and pre-fabricated panels of brickwork, and its fenestration enlivened by the use of external, folding, perforated aluminium shutters.     

Internally, the plan, cross-section and circulation are resolved with supreme clarity and simplicity, with a full-height, generously day-lit (and sun-lit) space extending through the length of the building providing an attractive feature for all users, while affording the necessary separation for security and the needs of the Courts service.  The court-rooms are models of simplicity and reticence.

Juryens begrundelse oversat til dansk

Frederiksberg Retsbygning
København, Danmark

Bygningens anselige størrelse er mildnet ved hjælp af et generøst proportioneret hældende tag, som går ned til den mindre tilstødende klassiske retsbygning fra 1921, som den er forbundet med ved hjælp af en højt liggende bro udført i glas. Bygningens relevans og sensibilitet i forhold til konteksten er fremhævet gennem brugen af smukt forarbejdede og præfabrikerede paneler af murværk og vinduesgrupperingen på stedet, som er oplivet gennem brugen af udvendige, sammenfoldelige, perforerede skodder af aluminium.

Indvendig er rundridset, tværsnittet og cirkulationen løst med suveræn klarhed og enkelthed med fuld-højde, generøst dagsoplyst (og soloplyst) plads, som breder sig gennem bygningens længde, og dermed tilvejebringer et attraktivt karakteristisk træk for alle brugerne. Samtidig tages der stadigvæk højde for den nødvendige sikkerhedsmæssige adskillelse og domstolenes service behov.  Retslokalerne er både simple og diskrete.

- Bygningsstyrelsens oversættelse