KU, Universitetshospitalet for Familiedyr

Projektet har optimeret forholdene for Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrsvidenskab ved Københavns Universitet

Dyrlægevej 16, 1870 Frederiksberg Vis placering på kort

FAKTA

Bygherre
Bygningsstyrelsen
Bruger
Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab
Arkitekt
Rørbæk & Møller ApS
Ingeniør
Moe & Brødsgaard A/S
Budget
72 mio. kr.
Areal
4200 m2
I brug
2011

Projektet indebærer en ombygning af ca. 4.200 m² for at fremtidssikre forholdene for Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab, samt en tilbygning på ca. 500 m² med henblik at forbedre adgangs- og modtagelsesforhold for patienterne.

Universitetshospitalet for Familiedyr er hermed udvidet til dobbelt størrelse gennem om- og tilbygninger af de eksisterende staldbygninger, udformet af Mogens Koch og Steen Eiler Rasmussen. Ved udbygningen restruktureredes hele hospitalet med henblik på optimalt patientflow og klientflow, samt optimale uddannelsesmæssige forhold.

Tilbygningerne tilgodeser nutidige krav til rumligheder, funktionalitet og indeklima i et formsprog der stemmer overens med det eksisterende anlægs arkitektur. Arbejdet har omfattet bl.a. etablering af operationsstuer, dissektionslokaler, isolationsområder, studenter-laboratorier, hospitalsbehandlingsareal og dyrestalde.

Dyrehospitalet vakte stor offentlig interesse da det blev indviet i marts 2011. Ved ibrugtagningen blev det bemærket af den internationale komite, der certificerer dyrehospitaler til veterinær uddannelse, at Universitetshospitalet for Familiedyr nu sætter standarden for fremtidige dyrehospitalsbyggerier.