Organisation

Bygningsstyrelsen er en del af Transport- og Boligministeriet. Bygningsstyrelsen blev skabt med regeringsdannelsen den 3. oktober 2011 ved en sammenlægning af dele af Slots- og Ejendomsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Bygningsstyrelsens direktion består af direktør Rasmus Brandt Lassen, vicedirektør Kristian Lyk-Jensen og vicedirektør Signe Primdal Lyndrup. Læs mere om direktionen.

Du finder vores organisationsdiagram under "Bygningsstyrelsens organisationsdiagram" til højre.