Bygningsstyrelsen søger oplysninger om ledige kontorlokaler i Sydjylland

Bygningsstyrelsen skal tilvejebringe lokaler på ca. 2300 til 3000 m2 til brug for administration beliggende i Sydjylland.

28.07.2014

Lokalerne skal være beliggende i området omkring Haderslev, Vejen og Kolding, nær offentlig transport og tæt på motorvejstrækningerne E20 og E45.

Indretning:

Lokalerne skal kunne rumme 100 – 140 kontorarbejdspladser.

Lokalerne skal indeholde fleksible lokaleløsninger til et kontormiljø med både enkeltmandskontorer, åbne kontormiljøer, mødelokaler samt diverse opholdsarealer fx kantine, ikke nødvendigvis produktionskøkken. Lokalerne skal endvidere indeholde et vaskerum til bokse og støvler, samt en prøvemodtagelse.

Lokalerne må gerne være opdelt på flere etager, men så vidt muligt kun i én bygning.

Der skal være gode parkeringsmuligheder og gode tilkørselsforhold for tung trafik.

Lejemålet skal opfylde følgende krav til energimærket jf. cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektiviseringer i statens institutioner:

  • For ejendomme opført før 1961 skal det dokumenteres, at der er et energimærke svarende til energiklasse E eller bedre

  • For ejendomme opført 1961 eller senere, men før 2006 skal det dokumenteres, at der er et energimærke svarende til energiklasse C eller bedre.

  • For ejendomme opført i 2006 eller senere skal det dokumenteres, at der er et energimærke svarende til energiklasse B eller bedre.

Lokalerne skal i øvrigt selvsagt overholde gældende lovgivning (handicaptilgængelighed, arbejdsmiljø mv.)

Ibrugtagningstidspunkt:

De nye lokaler skal kunne tages i brug nyistandsat senest 1. september 2016.

Lejeperiode:

Lejers uopsigelighedsperiode i lejemålet er højst fem år inklusiv opsigelsesvarsel.

Indlevering af materiale:

Bygningsstyrelsen ønsker at modtage oplysningerne senest fredag den 22. august 2014.

Materialet bedes sendt digitalt til:

Jeppe Heien Madsen, Bygningsstyrelsen, jhm@bygst.dk
I emnefeltet skrives: "Kontorlokaler i Sydjylland"

Henvendelse kan rettes til:

Jeppe Heien Madsen, Bygningsstyrelsen, tlf. 4170 1118, jhm@bygst.dk i perioden indtil 8. august 2014, derefter kan henvendelse rettes til Nete Steenstrup Braad, Bygningsstyrelsen, tlf. 4170 1176, nst@bygst.dk.

 

Se kort over beliggenheden af relevante kontorlokaler her.