Garantistillelse AB 18

Entreprenørgaranti i medfør af AB 18 § 9