Integreret kunst i bygninger

Evaluering af proces omkring integreret kunst i byggeri. Pilotprojekt, SDU og LIFE. Maj 2011

Rapporten belyser to cases med integrerede kunstprojekter igennem beskrivelser af de foreslåede udsmykninger, fravalgte skitser og interviews med repræsentanter fra de medvirkende parter: kunstner, bruger og arkitekt.