Sydøstjyllands Politi går i frivillig isolation

Energirenoveringen af Vejle Lokalpolitistation er så småt ved at gå i gang. Når stationen står færdigrenoveret til september vil dens energimærke være rykket fra energiklasse E til A1, og bygningen kan herefter klassificeres som et passivhus.

02.04.2013

Den store energibesparelse kommer i stand ved en række tekniske tiltag. Først og fremmest skal bygningen isoleres udvendigt for at reducere kuldebroerne mest mulig, og kombineret med en helt ny ventilationsløsning og solafskærmning bliver indeklimaet samtidig væsentligt forbedret. 

Energirenovering gavner indeklimaet

Ved projekteringen af energirenoveringen har Bygningsstyrelsen både lagt vægt på at opnå et ekstremt lavt energiforbrug, samtidig med at hensynet til indeklimaet og bygningens brugere vejer tungt. Ud fra disse to hensyn er de tekniske løsninger herefter lagt fast.

Samtlige vinduer udskiftes til nye, effektive lavenergivinduer med tilhørende effektiv solafskærmning. Om sommeren afskærmer man bygningen for solens varme og om vinteren tillader man solen at ”hjælpe til” med opvarmningen af bygningen. På den måde sikrer man både mindre energiforbrug og en mere stabil indetemperatur, til gavn for indeklimaet.

Det eksisterende ventilationsanlæg bliver optimeret, og der etableres en naturlig forvarmning og køling af ventilationsluften via vandrette jordslanger, som lægges ud i terrænet. På tagene etableres der solceller, hvorved politistationen kan få CO2 neutral el.

Ved denne meget omfattende energirenovering af politistationen reduceres CO2 udslippet, samt varme- og el-behovet betragteligt.

Glæde på Vejle Lokalpolitistation

Lokalpolitileder Carsten Thostrup fortæller, at Sydøstjyllands Politi er meget glade for, at Vejle Lokalpolitistation er blevet udvalgt til dette projekt. Politikredsen er meget tilfreds med at få en moderne og miljørigtig lokalstation og bakker fuldt og helt op om projektet. Sydøstjyllands Politi lægger også stor vægt på den forbedring af arbejdsmiljøet, som energirenoveringen fører med sig.

Bygningen forventes at stå færdigrenoveret den 1. september.

Fakta

Energirenovering fra energimærke E til A1 og certificeret EnerPHit passivhus.

Bygherre: Bygningsstyrelsen
CREO Arkitekter A/S er totalrådgivere, NIRAS Ingeniørfirma A/S og ØRTOFT Ingeniører A/S er underrådgivere.

Størrelse: 4.000 m2
Budget: 23,5 mio. kr.

Baggrund: En tidligere energiscreening af Vejle Politistation har belyst behovet for en grundig energirenovering af stationen til certificeret EnerPHit passivhus, hvilket er standarden for renovering til passivhus niveau (25 kWh/år).