Totalrådgivning på universiteter og statslige bygninger

Rammeaftalen omfatter hovedsagligt byggeri til universiteter og statslige bygninger, og omfatter totalrådgivningssager i forbindelse med indvendigt og udvendigt vedligehold, renovering samt modernisering og i mindre grad ny-, om- og tilbygning.

Rammeaftalen er fordelt på tre delaftaler, hvor der er udvalgt én rådgiver per delaftale. Der er direkte tildeling på opgaver med et estimeret honorar på op til 3,5 mio. kr., og på opgaver, hvor honoraret forventes at overstige 3,5 mio.  kr., skal opgaven i miniudbud blandt de tre delaftaler.

På delaftalerne er følgende totalrådgivere valgt:

Delaftale 1

Region Hovedstaden

Delaftale 2

Region Sjælland + Fyn og øerne

Delaftale 3

Jylland

H+

Underrådgivere:
Rønnow ark
AART ark
Oluf Jørgensen ing.
Strunge Jensen ing.
Cubic Group
Schul Landskab

Rørbæk og Møller

Underrådgivere:
EKJ ing.

Niras

Underrådgivere:
Friis & Moltke ark
P&P ark

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammeaftalen løber frem til 31. august 2021 med mulighed for forlængelse i to gange et år.