AAU, Helhedsplan

Bygningsstyrelsen har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet, og i god dialog med Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening, udarbejdet en helhedsplan for universitetets fysiske udvikling frem til 2021.

Fredrik Bajers Vej 5, Aalborg Ø Vis placering på kort
  • På planen er angivet potentielle nye AAU-byggerier, men også forslag til øvrige understøttende campusfunktioner, som AAU og Bygningsstyrelsen mener, kan styrke campusområdet På planen er angivet potentielle nye AAU-byggerier, men også forslag til øvrige understøttende campusfunktioner, som AAU og Bygningsstyrelsen mener, kan styrke campusområdet
  • Foto fra helhedsplanen, der illustrerer, hvordan campus samles Foto fra helhedsplanen, der illustrerer, hvordan campus samles
  • Den fremtidige udvikling af Campus Aalborg Øst skal ske ud fra en række overordnede planprincipper Den fremtidige udvikling af Campus Aalborg Øst skal ske ud fra en række overordnede planprincipper

FAKTA

I brug
2015

Udviklingen i antallet af studerende, nye læringsformer og studieretninger, viden og krav til bæredygtighed, samt synergi i samspillet mellem by, boligområder og universitetet stiller alt sammen krav til udviklingen i Aalborg Universitets bygningsmasse og campusområder de kommende år.

Helhedsplanen afdækker det fremtidige behov for arealer og bygninger, og kommer på baggrund af en overordnet vision og strategi med konkrete forslag til, hvordan behovene kan dækkes ved at pege på konkrete udviklings- og udbygningsmuligheder frem til 2021. Formålet er at sikre det strategiske perspektiv i den løbende udbygning af campus.

Planen omhandler Aalborg Universitets campusområder i Aalborg, København og Esbjerg, med et særligt fokus på campusudviklingen for hovedcampus i Aalborg Øst. Bl.a. fremhæves det, at udvikling bør ske i og langs det øst-vestgående "bybånd", hvor der er ønske om at fortætte og skabe byrum og mødesteder som omdrejningspunkt for campus.

Helhedsplanen understøtter samtidig universitetets vision om et helt universitet, et centrum for videnskab og læring, og en attraktiv og kollegial arbejdsplads.

Video om helhedsplan på Aalborg Universitet

Nedenfor kan du se en video fra 2014 om samarbejdet og visionerne for fremtidens campus i Aalborg Øst.