Risikostyring

Bygningsstyrelsen gennemfører systematisk risikostyring på byggeprojekter over 15 mio. kr. Sådan skabes større transparens i forhold til fastsættelse af samt forbrug og prognoser på risikopuljer. Formålet er at understøtte robuste projekter og øge budgetsikkerhed.

Byggeprojekter er ofte forbundet med et stort antal risici, der kan få indflydelse på projektets økonomi, tid og kvalitet. Risikostyring er et redskab til at kortlægge, foregribe og økonomisere risici. Dette værktøj styrker Bygningsstyrelsens rolle som bygherre, og understøtter, at vi leverer de bedst mulige arbejdspladser til statslige institutioner, samt fysiske rammer til Danmarks universiteter.

Aktive erfaringer

Bygningsstyrelsen har fokus på, at risikostyring kvalificeres gennem aktiv inddragelse af de erfaringer, der tilegnes gennem byggeprojekterne. En vigtig del af risikostyring er at indsamle og bearbejde alle identificerede risici. Som en af Danmarks største bygherrer er der et bredt grundlag af byggeprojekter at bygge denne erfaringsopsamling og vidensdeling på.

Ved afslutning af alle byggeprojekter, samt ved faseskift på større projekter, afholdes risikoevaluering. En evaluering følger op på projektets identificerede risici, og afdækker, hvordan projektets reserver er blevet forvaltet. Sigtet er at etablere en konsolideret risikoliste, der fremadrettet vil give robuste projekter og bedre budgetoverholdelse.

Risikostyring er et af en række initiativer, som Bygningsstyrelsen har iværksat med henblik på at styrke projektgennemførelsen af statens byggeprojekter. Få bl.a. et indblik i, hvordan vi arbejder med kvalitetssikring, som er et andet af initiativerne.