Krav og anbefalinger

Det er kompliceret at bygge og renovere laboratorier. Mange fagområder er involveret i at skabe optimale forsknings- og undervisningsrammer for universiteternes ansatte og studerende. Bygningsstyrelsen har derfor udarbejdet en række dokumenter og værktøjer til aktørerne for at sikre en ensartet, høj kvalitet i statens universitetslaboratorier.

Et af de centrale dokumenter er "Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri". Det er en revision og sammenlægning af "Funktionelle basiskrav til laboratoriebyggeri - renovering" og "Funktionelle basiskrav til laboratoriebyggeri - nybyggeri". Desuden erstatter Bilag A i "Krav og anbefalinger til laboratorier" det tidligere tilhørende checkskema i kort og lang udgave.

I den nye udgave er der færre specifikke krav til bestemte løsninger. Udfaldsbaserede krav er i centrum og løsningsrummene er udvidet. "Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri" afspejler i høj grad virkeligheden i dag med fokus på økonomi og bygbarhed. 

Baggrunden for revisionen er:

  • at indarbejde de erfaringer, Bygningsstyrelsen har indhentet i forbindelse med de igangsatte og gennemførte laboratoriemoderniseringer
  • at gøre kravene mere konkrete, operationelle og anvendelige
  • at formulere kravene som udfaldskrav
  • at gøre kravene billigere.

Selvom der er færre specifikke krav med bestemte løsninger, er der stadig mange ufravigelige krav, som skal følges og mange anbefalinger, som bør følges. Derfor anbefales det at læse "Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri" grundigt.