Energibesparelse på den nye Panum-bygning

Nye beregninger fra Rambøll viser, at det færdige byggeri på Panum vil bruge under halvdelen af den energi, der bruges i dag.

03.08.2012

I forbindelse med det nye Panum-byggeri forventes mindst 50 % energibesparelse i de nye bygningsdele (vinduer, facade, solafskærmning, osv.) og ved reduktion af procesenergi (ventilation, belysning osv.) i forhold til eksisterende Panum. Beregningerne er foretaget af ingeniørfirmaet Rambøll. Energibesparelsen er opgjort som kWt/m2 i samlet energiforbrug (el, varme, køling mv.)

Ovenstående beregninger er fra ingeniørfirmaet Rambøll.

Stort potentiale i viden

- Det er Bygningsstyrelsen, der gennemfører alle laboratorierenoveringer på universiteterne til en samlet sum af 9 mia. kr. Derfor har vi en enestående mulighed for at indsamle, bearbejde og nyttiggøre erfaringerne på tværs af universiteterne og sideløbende stille denne viden til rådighed for det øvrige byggeri i Danmark, siger direktør i Bygningsstyrelsen, Carsten Jarlov.