Sankt Kjelds Gaard - ombygning

Tilbage til oversigten

Bygningsstyrelsen skal ombygge Sankt Kjelds Gård på Østerbro i København. Ombygningen skal sikre at ejendommen bliver optimeret til en højere densitet af brugere og samtidig skabe rammerne for fornyelse.

Ejendommen består af ca. 35 000 m2 bebygget etageareal. Nærværende byggeopgave skal forestå renoveringen af ca. 18 500 m2. De fleste af de nuværende arealer er udlagt som cellekontorer og skal renoveres så de fremtidige arealer fremstår som storrumskontorer. Byggeopgaven indeholder etableringen af ny ventilation i alle berørte arealer. Arbejdet omfatter projektering og udførelse af alle arbejder til færdiggørelse af byggeriet alt inklusiv - herunder også performancetest.

Arbejdet skal udføres i totalentreprise med ABT 18 aflevering den 13.6.2022. Det kontraktlige forhold vil være mellem Bygningsstyrelsen og Totalentreprenøren.