Standard arbejdspladskoncept

Bygningsstyrelsens arbejdspladskoncept er blevet til på baggrund af vores erfaringer med at indrette åbne arbejdsmiljøer siden 2000. Konceptet samler gode råd til at opnå et velfungerende åbent arbejdsmiljø, der understøtter de mange forskellige
arbejdssituationer, som finder sted på en moderne kontorarbejdsplads hver dag.

Konceptet er en standard, som fremtidige løsninger kan tage udgangspunkt i, lade sig inspirere af og fravige, hvor det er hensigtsmæssigt for at imødekomme den enkelte organisations specifikke behov.