Pipeline

Pipeline - forventede kommende udbud i projekter over 40 mio. kr.

Oversigten over forventede kommende udbud gør det lettere for entreprenører at langtidsplanlægge tilbud på statens byggeprojekter.

Oversigten over kommende byggeprojekter på 40 mio. kr. og derover er vejledende og ændres løbende. Seneste opdatering er den 3. februar 2020.