Første spadestik markerer opførelsen af nyt centrum for fødevareforskning

31.05.2012

Onsdag den 6. juni kl. 16 markerer Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet starten på opførelsen af en ny bygning, der vil danne ramme om en del af universitetets fødevare- og ernæringsforskning.

Dagens hovedtalere vil være direktør i Bygningsstyrelsen, Carsten Jarlov, rektor ved Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen og borgmester i Frederiksberg Kommune, Jørgen Glenthøj.
De vil ved begivenheden alle tage et spadestik med Københavns Universitets gyldne spade.

Den nye fødevarebygning vil skabe de bedst tænkelige rammer for de mange forskellige forskningsforsøg, der ved hjælp af frivillige forsøgspersoner undersøger og skaber ny viden om, hvordan kost og ernæring påvirker kroppen.

Bygningen står færdig i 2013 og vil desuden inspirere til mere dynamisk samarbejde på tværs af de to institutter, Institut for Fødevarevidenskab og Institut for Human Ernæring og Idræt.

For yderligere oplysninger kontakt  projektleder Birgitte Munk Zino, Bygningsstyrelsen.

Program:

Kl. 16: Velkomst ved Carsten Jarlov, direktør i Byggestyrelsen
Kl 16.10: Tale v. Jørgen Glenthøj, borgmester for Frederiksberg Kommune
Kl. 16.15: Tale v. Ralf Hemmingsen, rektor på Københavns Universitet
Kl. 16.20: Tale v. Bjarke Christensen, institutleder ved Institut for Fødevarevidenskab
Kl. 16.25: Tale v. Arne Astrup, institutleder ved Institut for Human Ernæring og Idræt
Kl. 16.30: Tale v. rådgivende arkitekt Pia Wiberg
Kl. 16.35: 1. spadestik tages af Carsten Jarlov, Jørgen Glenthøj, Ralf Hemmingsen, Arne Astrup og Bjarke Christensen og Pia Wiberg

Der bydes efterfølgende på et let traktement.

Sted: Byggepladsen, adgang via Thorvaldsensvej 40, 1870 Frederiksberg C (bagest på parkeringspladsen) Alle er velkomne.