Et hus til døde dyr

15.05.2014

Inde i Anubis er der en særlig lugt. Den rammer næsen, så snart man træder ind i den lille bygning. Det er lugten af døde dyr, man kan fornemme, ikke kraftigt, men nok til at den minder den besøgende om Anubis formål. Anubis benyttes nemlig først og fremmest til slagtning, klargøring og opbevaring af dyrepræparater, som de veterinærstuderende på KU SUND dissekerer i undervisningssammenhæng.

I 2013 renoverede Bygningsstyrelsen Anubis for 11, 5 mio. kr. fra regeringens laboratorierenoveringspulje Unilab. Den ca. 200 m2 store bygning er fritliggende i forhold til de øvrige universitetsbygninger pga. lugtgenerne, der opstår som følge af det slagtearbejde, opbevaring og dissekering, der udføres i bygningen. Den store udfordring ved renoveringen bestod derfor i at imødekomme de arbejdsmiljørelaterede hensyn, der er nødvendige for, at arbejdet i Anubis kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt for stedets medarbejdere.

"Anubis har været en udfordrende byggesag idet, der var rigtig mange forskellige behov, der skulle tilgodeses og passes ind på relativt få kvadratmeter. Dels var der de sundheds- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, men vi var også nødt til at tage hensyn til de levende dyr, der ankommer til bygningen, og det betød fx, at der var visse farver vi skulle holde os fra, fordi de kan virke stressende på dyrene," fortæller Jeppe Huldtgren Naerbout, projektleder i Bygningsstyrelsen.

Arbejdsmiljømæssige udfordringer

Bygningens centrale rum er et stort laboratorium, hvor dyr af forskellig størrelse håndteres, efter de er slagtet og før de lægges på køl eller konserveres med formalin.

I selve laboratoriet har renoveringen betydet nye overflader herunder en ny skridsikker gulvbelægning. I loftet er et kranspor udskiftet og suppleret med et langsgående spor fra indgangspartiet, og et transportsystem, der rækker ind i Anubis kølerum og fryserum. Kranen, der sørger for, at de tunge dyrekroppe kan transporteres fra indgangspartiet ind i laboratoriet og videre ind i henholdsvis fryse- og kølerum, har en bæreevne på 1000 kg og betjenes manuelt af medarbejderne. For stedets medarbejdere betyder transportsystemet en markant forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. Det udvidede kransystem gør, at medarbejderne stort set ikke udsættes for tunge løft.

Fra laboratorierummet er der via skydedøre adgang til henholdsvis køle- og fryserum. De gamle køle- og fryserum er kasseret, og nye og større køle- og fryserum er etableret.

Dyrekroppene i Anubis opbevares på køl, enten i frisk tilstand eller efter fiksering. Nogle af de slagtede dyr klargøres ved konservering, inden de skal bruges til undervisning og forskning. Det foregår ved, at mindre hele dyr eller dele af større dyr injiceres med formalin og efterfølgende overrisles med ethanol. Da bygningens brugere både håndterer døde dyr, formalin og ethanol, ønskede brugerne, at der blev taget særligt hensyn til den kemiske arbejdsmiljøpåvirkning i renoveringsprocessen.

State of the art laboratorieudstyr

Der er strenge krav til det udstyr, der bruges i processen med håndteringen af de døde dyr pga. de arbejdsmiljømæssige forhold. I selve laboratorierummet er der efter brugernes ønske derfor indbygget et stort specialfremstillet procesanlæg.

"Anubis er en helt speciel bygning, hvor det arbejde der udføres, kræver helt specielt udstyr. Faktisk kræver det så specielt udstyr, at der ikke eksisterede noget tilsvarende, der levede op til brugernes krav. Procesanlægget blev derfor specialfremstillet, og er en helt enestående installation. Der findes ikke et lignende anlæg noget sted, " fortæller Jeppe og tilføjer, at brugerne af bygningen er meget tilfredse med resultatet.

Procesanlægget indeholder et stort stinkskab, hvor de slagtede dyr kan injiceres med formalin. I forbindelse med stinkskabet er der indarbejdet to overrislingskamre, hvor dyrekroppene henholdsvis kan afdampe og overrisles med ethanol for at udvaske overskydende formalin. Når de injicerede dyr skal transporteres fra stinkskabet til overrislingskammeret, hænges de ind i et særligt fremstillet stativ med lukkede sider, for at formalindampene ikke skal sprede sig til omgivelserne, og køres direkte ind i overrislingskamrene.

I gulvet i laboratoriet er der desuden indlagt et gulvsug i forbindelse med et afløb til en lukket tank, der suger de giftige dampe samtidig med, at overskydende væske kan løbe fra.

"Det som jeg er særlig glad for ved det her projekt, er, at det er lykkedes at øge den sundhedsmæssige sikkerhed for stedets medarbejdere, både i forhold til den ergonomiske sikkerhed og den kemiske arbejdsmiljøpåvirkning, samtidig med at vi har fået det hele til at passe ind på de relativt få kvadratmeter," slutter Jeppe Huldtgren Naerbout, projektleder i Bygningsstyrelsen.