Et spadestik for sundheden

29.08.2014

På fredag den 5. september 2014 tager Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen første spadestik til den nye biomedicinske forskningsbygning ved Health på Aarhus Universitet.

Spadestikket markerer igangsættelsen af en omfattende proces med både nybyggeri og renovering af Aarhus Universitets forskningsfaciliteter indenfor biomedicin.

Det samlede budget er på ca. 850 mio. kr. og projektet skal sikre, at Aarhus Universitet også i fremtiden har moderne og fremtidssikrede forskningsfaciliteter, der kan huse og tiltrække de bedste forskere.

Vinderprojektet er udformet af CUBO-arkitekterne, og Bygningsstyrelsen er bygherre på projektet.