Velfungerende bygning på SDU inspirerer forskningen i fremtidens intelligente bygninger

I december 2015 afleverede Bygningsstyrelsen en ny, yderst energieffektiv undervisningsbygning til Syddansk Universitet (SDU) i Odense.

 • Lektor Mikkel Kjærsgaard fra Center for Energy Informatics og 'COORDICY'. Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen Lektor Mikkel Kjærsgaard fra Center for Energy Informatics og 'COORDICY'. Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen
 • Plantevæg. Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen Plantevæg. Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen
 • Beacons i loftet i undervisningslokale. Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen Beacons i loftet i undervisningslokale. Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen
 • Styring af radiator. Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen Styring af radiator. Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen
 • Teknik i kælderen. Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen Teknik i kælderen. Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen
 • Ventilationsskakter i kælderen. Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen Ventilationsskakter i kælderen. Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen
 • Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen
 • Bygning 44, Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen Bygning 44, Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen
 • Bygning 44. Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen Bygning 44. Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen

Bygningen er i verdensklasse energimæssigt og blev afleveret til tiden med den aftalte kvalitet og økonomi. Der er ikke tale om en helt almindelig universitetsbygning. For bygningen - i daglig tale; bygning 44 - blev spækket med usædvanlig mange målere og sensorer til at følge og styre energiforbrug, ventilation og opvarmning mv. Center for Energy Informatics på SDU bruger nemlig bygningen i forskningsprojektet 'COORDICY' støttet af Innovationsfonden som et levende laboratorium til at forske i fremtidens intelligente bygninger og automatiserede, digitale styringssystemer.

Energiforbrug i praksis i verdensklasse

SDU's forskning viser, at bygning 44 fortsat lever op til forventningerne og overholder kravene til energiklasse 2020 i BR med et gennemsnitligt, anvendelseskorrigeret energiforbrug på 41,45 kWh per kvadratmeter. Både opvarmning, belysning og ventilation styres intelligent og digitalt. Et undervisningslokale bliver eksempelvis kun opvarmet og ventileret, hvis det er reserveret i universitets bookingsystem.

Bygningen er meget behagelig at opholde sig i, og fungerer fortsat så at sige uden klager fra brugerne, hvor internationale data ellers viser, at to tredjedele af brugerne typisk er utilfredse med komforten i en bygning.

Lektor Mikkel Kjærsgaard fra Center for Energy Informatics og 'COORDICY' fortæller:

"Energiforbruget i bygning 44 er i praksis tæt på det forventede. Der er anvendt lidt mere energi til opvarmning og belysning end forventet og beregnet, mens forbruget til den energikrævende ventilation har været mindre. Fx har der været et højere forbrug end forudsat i eksamensperioder, hvor de studerende opholder sig i bygningen længere ud på natten end antaget. De indhentede data om bl.a. påvirkningen af vejret, solstråling og brugernes adfærd er samtidig brugt til at udvikle og optimere en online-energimodel for bygningen, så styringen kan blive endnu mere præcis."

FM-strategi understøtter intelligent bygningsstyring

Opførelsen af bygning 44 og forskningen på stedet har også haft betydning for en ny Facility Management (FM) strategi på hele Syddansk Universitets campus i Odense. Det viste sig nemlig, at uddannelse af det tekniske personale og dermed muligheden for at anvende de mange data og styre de automatiserede systemer i praksis, også har betydning for at realisere et lavt energiforbrug i praksis. Derfor indeholder en ny FM-strategi et særligt afsnit om uddannelse i og brug af intelligent bygningsautomatik.

Alle bygninger på SDU's campus i Odense er modelleret digitalt (BIM), ligesom der er taget 3D-fotos af alle rum, som gør det muligt for det tekniske personale hurtigt at se og afhjælpe fejl, så energispild kan undgås.

Fakta om bygning 44 på Syddansk Universitet i Odense

 • 8.500 m2, inkl. kælder.
 • 3 etager.
 • Overholder energiklasse 2020, der stiller krav om et maksimalt forbrug på 42kWh/m2 (anvendelseskorrigeret).
 • Bruges af ca. 1.350 studerende og ansatte.

Data fra OU44 indsamles i et system designet hertil. Data beskrives via BRICK-modellen til bygningsdata, som er udviklet som en del af COORDICY-projektet sammen med en række internationale samarbejdspartnere. Data fra bygningen bliver delt med en række projekter på SDU og bruges fx af de studerende i eksamensprojekter mv.

Studerende på SDU bruger også bygninger til at teste nye teknologier af. Fx har nogle studerende udviklet en app, som kan bruges til let at give det tekniske personale input om bl.a. komforten, varmen og belysningen i et lokale. Data om rumplacering kommer her fra opsatte beacons (små bluetooth radiosendere), der automatisk registrerer, hvilket lokale inputtet kommer fra, som så kan kobles med indstillingen af de forskellige anlæg på det eksakte tidspunkt for det lokale.