OPP Banedanmark i Ringsted

Tilbage til oversigten

Bekendtgørelsen vedrører udbuddet af en OPP-kontrakt vedrørende tilrådighedsstillelse, herunder finansiering, projektering, anlæg, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af en fleksibel kontorbygning med effektive og totaløkonomiske optimale kontorlokaler med tilhørende mødefaciliteter, kantine med produktionskøkken mv. beliggende i Ringsted. Fra tidspunktet for ibrugtagning af bygningen vil kontrakten løbe i 20 år.

Bygningen skal placeres inden for et udpeget området omkring Ringsted Station. For at stille alle ansøgere til prækvalifikation og i tilbudsgivningen lige har den ordregivende myndighed udpeget en grund, som den vindende tilbudsgiver kan leje fra den ordregivende myndighed på nærmere angivne vilkår.

Ved udløb af kontraktperioden vil OPP-leverandøren kunne vælge at sælge byggeriet til en på forhånd aftalt pris. Det vil være muligt for parterne at aftale, at den ordregivende myndighed efter kontraktperiodens udløb lejer byggeriet på markedsvilkår. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.