Nye huslejer

Aalborg Universitet, Esbjerg. Foto: Thomas Mølvig Aalborg Universitet, Esbjerg. Foto: Thomas Mølvig

Ny beregning af husleje

Som følge af SEA-reformen vil Bygningsstyrelsen fra 2020 beregne husleje med:

  • Et lavere afkastkrav på 5,5 pct. (mod 7 pct. nu) for lejemål, hvor dette ikke i forvejen er tilfældet.
  • Et vedligeholdelsesbidrag beregnet på grundlag af lejet areal (mod en procent af ejendomsværdien nu).
  • Betaling for leje af landbrugs- og forsøgsjorder.

Kvalitetssikring af data

For at sikre at det fremtidige vedligeholdelsesbidrag beregnes på grundlag af korrekte arealer, kvalitetssikrer Bygningsstyrelsen alle bygningsarealer. Universiteterne inddrages i kvalitetssikringen ved, at Bygningsstyrelsen kontakter universiteterne om BBR-arealer for bygninger, som lejes af universiteterne. Eventuelle tvivlsspørgsmål afklares i samarbejde.

Landbrugs- og forsøgsjorder kvalitetssikres også i samarbejde med universiteterne.

Hvis der er stor usikkerhed om konkrete arealer, kan der foretages en opmåling ved landmåler. Opmåling ved landmåler sker i 2018.

Bygningsstyrelsen er i følge SEA-vejledningen forpligtet til at gennemføre en vurdering af ejendomsværdien hvert fjerde år. Det vil ske næste gang i 2017-18. Bygningsstyrelsen har besluttet at iværksætte en grundig vurdering, der omfatter alle bygninger (undtaget ny-opførte) for at sikre, at værdierne er retvisende, og at universiteterne dermed betaler den rigtige husleje.

Enklere administrativt grundlag

Samtlige huslejer vil med andre ord blive genberegnet for 2020 og frem efter de nye principper i SEA-reformen. Dermed bortfalder eventuelle særaftaler og der vil være fuld transparens i huslejeberegningen. Bygningsstyrelsen vil samtidig benytte lejligheden til at forenkle og ensarte det administrative grundlag til gavn for både universiteterne og Bygningsstyrelsen. Lejekontraktgrundlaget forenkles i en ensartet rammelejekontrakt for at skabe mere transparens.