SEA-reformen

Kobberfacaden på Mærsk Tårnet, Københavns Universitet. Foto: Adam Mørk Kobberfacaden på Mærsk Tårnet, Københavns Universitet. Foto: Adam Mørk

SEA-reformen blev vedtaget af regeringen i november 2015 og omfatter fire programbølger:

  1. Styrket samarbejde og øget fleksibilitet
  2. Opprioritering af bygningsfornyelse og vedligehold
  3. Nye huslejer
  4. Løbende fornyelse af laboratorier (implementeringen af denne del af reformen påbegyndes først i 2020 – mere information følger)

Bygningsstyrelsen har etableret en programenhed, der implementerer reformen i løbet af 2016-2020. På disse sider (se menuen til venstre) kan du løbende finde opdateret information om SEA-reformen i takt med, at de enkelte bølger udvikles og går i drift.