Laboratorierenovering af 4 bygninger på Frederiksberg Campus

Tilbage til oversigten

Renoveringsprojektet omfatter 4 bygninger på Frederiksberg Campus, renovering af bygning 1-35, 1-62 +1-64 og 1-72. Projektet omfatter fortrinsvis etablering af nye laboratorier, samt renovering og opgradering af eksisterende laboratorier samt istandsættelse af eksisterende kontorer og toiletter, etablering af frokoststuer mv. Bygning 1-35: En ældre og mindre 3 etagers bygning med høj kælder, hvor der skal nyindrettes en række undervisningslokaler, herunder bl.a. et mindre område til kortvarig opstaldning af mus, og nyindretning af en række fiskestalde (mange mindre akvarier). Disse ændringer fordrer div. mindre nedrivninger og tilpasninger af bærende konstruktioner samt en række installationsmæssige tilretninger. Bygning 1-62 + 1-64: 2-etagers nyere bygninger med kælder. Her skal der foretages en række ombygninger af laboratorier, opvaske- og depotrum, samt en større samling af frysere i kælderen – benævnt frysercore. Ombygningerne vil medføre nedrivning og tilpasning af bærende konstruktioner.