Lukning af tidligere Slots- og Ejendomsstyrelsens EAN-nummer