Forureningsundersøgelser på Christiania

Bygningsstyrelsen (dengang Slots- og Ejendomsstyrelsen) gennemførte i 2006 en forureningsundersøgelse på voldanlægget på Christianiaområdet.

Ingeniørvirksomheden Niras har udført undersøgelsen. Resultaterne er opsummeret i bilag 6.

Rapporten

Bilag 1-6

Undersøgelser i 2008

I løbet af foråret 2008 har Niras i samarbejde med Christianias Byggekontor gennemført fire undersøgelser:

Rapport januar 2008

Rapport marts 2008

Rapport - supplerende undersøgelse marts 2008

Rapport - supplerende undersøgelse maj 2008

Information vedr. forureningstilstanden på Christiania

Region Hovedstaden har i foråret 2008 kortlagt Christiania som et forurenet på vidensniveau 2 med forureningskategorien F2 efter jordforureningslovens § 12a.

Læs brev fra Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har fået foretaget en vurdering af Embedslægen for så vidt angår indeklimaet i Nissehuset.

Læs Embedslægens vurdering

I forbindelse med, at statsbygningerne til beboelse som led i en samlet løsning på Christiania skulle være overgået til en almen boligorganisation på Christiania, har Københavns Kommune vurderet forureningstilstanden i forhold til almene boliger.

Læs Københavns Kommunes brev

1. oktober 2008 sendte Bygningsstyrelsen (dengang Slots- og Ejendomsstyrelsen) brev ud til alle beboere og virksomheder i delområde I og II. Brevet orienterer om forureningsgraden på Christianiaområdet og kommer med gode råd til, hvordan man skal forholde sig til forurenet jord.

Læs Slots- og Ejendomsstyrelsens brev

Sammen med det udsendte brev er der også udsendt et kort over hvor der er forurenet på Christiania. Der er udarbejdet to kort:

Christianiakort A3 5.pdf - over hele Christianiaområdet

Christianiakort A4 -5-pdf - over delområde I og II

Københavns Kommune har udarbejdet folderen ”Det er sjovt at lege med jord. Om børn og leg på forurenet jord.”

Læs folderen

Miljøstyrelsen har udarbejdet folderen ”En hverdag med jord i byen - gode råd.”

Læs folderen her