Banebrydende energitag til Frederikshavn Politistation

Der er lagt sidste hånd på Frederikshavn Politistations nyrenoverede tag, der nu producerer både el og varme til politistationen.

  • Illustration af anlægget. Se det i fuld størrelse under "Relateret indhold" nederst på siden Illustration af anlægget. Se det i fuld størrelse under "Relateret indhold" nederst på siden
26.08.2013

Jordvarme i taghøjde

I 2010 blev Frederikshavn Politistation, i forbindelse med den energirenovering der nu er afsluttet, udstyret med et såkaldt energitag. Energitaget består af et jordvarmeanlæg og anderledes er det, at man har valgt at lægge slangerne lige under tagpappet i stedet for i jorden. Der er dog en mening med galskaben, for når solen skinner, opvarmer den vandet i slangerne, som derefter bruges til at lave varmt vand i radiatorerne. Der ligger derfor to kilometer plasticslanger fra jordvarmeanlægget under tagpappet.

Taget er nu ydermere blevet udstyret med 100 solceller, hvilket svarer til 165 m2, og lige netop dén kombination af et jordvarmeanlæg, der producerer varme, og et solcelleanlæg, der producerer el, er banebrydende. Det unikke tag er det første af sin slags i Danmark og Bygningsstyrelsen følger det nøje for at overveje, om den innovative løsning skal implementeres på flere bygninger i fremtiden.

Det startede ved en tilfældighed

Ifølge projektleder hos Bygningsstyrelsen, Per Bjørnskov, blev energitaget til ved en tilfældighed, da han hørte om et tagfirma, der var på vej med et nyt produkt. Han stod samtidig med et tag på 500 m2, der skulle optimeres.

Solcellerne oven på energitaget blev også til ved en tilfældighed: "Oprindeligt skulle vi have haft nogle solfangere op, som skulle sende varme ned under kælderen for at opvarme kælderdækket, så varmetabet ikke blev så stort. Men det viste sig, da vi begyndte at undersøge jordforholdene, at der simpelthen er så stor en gennemstrømning af grundvand nede under bygningen, at alt den varme, der ville blive pumpet derned, ville forsvinde ud i Kattegat". Per Bjørnskov valgte derfor at bruge solceller i stedet for solfangere, som i stedet for varme producerer el.

En miljørigtig, rentabel løsning

Løsningen er ikke bare miljørigtig, men også yderst rentabel, hvilket har resulteret i, at politistationens tag i dag i stor udstrækning hjælper til med at reducere bygningens køb af energi.

Politiet har med energitaget sparet 36.000 kWh i 2012 i forhold til 2010. Investeringen er på 450.000 kr., og Bygningsstyrelsens beregninger viser, at det har tjent sig selv ind efter ca. 12 år. Solcelletaget, der ligger oven på og producerer el, har en beregnet tilbagebetalingstid på ca. 15 år, men det ser allerede nu ud til, at det er tilbagebetalt før.

Ud over energitaget og solcelletaget, er der i forbindelse med den gennemførte energirenovering også lavet en energioptimering på belysning, så politistationen nu er udstyret med LED lamper, der er foretaget udvendig efterisolering af kældervægge, og der er lavet indvendig efterisolering af brystninger under vinduerne.