AAU Science and Innovation Hub

Tilbage til oversigten

Projektet udbydes i hovedentreprise på baggrund af et dispositionsforslag.

Aftalen baseres på AB18 og APP Projektudvikling.

Udbudsbrevet indeholder en nærmere beskrivelse af udbudsforløbet, og

det øvrige materiale indeholder en beskrivelse af opgavens omfang.

Materialet indeholder desuden en samarbejdsaftale, som regulerer

samarbejdet mellem parterne samt en designmanual, som danner grundlag

for projektets kvalitetsniveau og den videre udvikling heraf.

Der lægges op til en tillidsbaseret samarbejdsform "New Partnering -

Hovedentreprise", hvor der skabes et transparent forretningsmiljø og hvor

byggeproces og projekt optimeres gennem inddragelse af alle parters

viden, kompetencer og markedskendskab. Formålet er en styrket

projektgennemførelse, hvor den aftalte tid, økonomi og kvalitet

overholdes. Af særlige nedslag i samarbejdsmodellen kan nævnes:

— Opdeling af processen i 4 faser,

— Mulighed for etablering af et projektkontor,

— Indførelse af et kvalitetskatalog og en bygbarhedserklæring,

— Gennemsigtig omkostningsstyring – dvs. "åbne bøger",

— Entrepriseudgifterne adskilles fra hovedentreprenørens fortjeneste,

Incitamentsprogram med mulighed for bonus,

— Entreprenør og totalrådgiver repræsenteres i projektets styregruppe,

— Gensidig exitmulighed.

Interesserede ansøgere inviteres til informationsmøde den 29.1.2019 på

Aalborg Universitet. Se mere på /nyt-ogpresse/

nyhedsarkiv/kommende-udbud-og-informationsmoede-omhovedentreprise-

paa-aau-science-innovation-hub/

II.2.5)