Lovgivning

En oversigt over lovgivning vedr. Christiania.

Christiania har i adskillige år eksisteret på særlige vilkår, og gennem årene har området været genstand for meget politisk debat. I det følgende skitseres lovgivning, som har haft særlig betydning for områdets udvikling.

I 1989 blev den første christianialov vedtaget, og den havde til formål at muliggøre anvendelsen af Christianiaområdet.

1989: Lov om anvendelse af Christianiaområdet Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet

1989: Forskrift vedr. udførelsen af den første christianialov Cirkulære om region- og lokalplanlægning for Christiania (ophævet 1. juli 2008)

Fra 1991-2004 eksisterede Christiania på rammeaftaler, som blev indgået med Forsvarsministeriet. Rammeaftalerne blev løbende indgået og indebar bl.a., at christianitterne havde brugsret til bygningerne og arealet som helhed. I denne periode var området underlagt særlov, hvilket betød at de almindelige love og regler var sat ud af kraft.

1999: Rammeaftale mellem Christiania og Forsvarsministeriet (ophørt 1. juli 2004)

I 2004 blev christianialoven revideret, da den tilsigtede udvikling af området ikke var opnået. Med lovændringen skulle området fortsat være et grønt og bilfrit kvarter i København med mulighed for at leve på en anden måde, men indenfor lovgivningens almindelige rammer uden særlov.

2004: Lov om revidering af christianialoven Lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

2004: Forslag til ændring af christianialoven Det fremsatte lovforslag til ændring af christianialoven i 2004 inkl. lovbemærkninger

2004: Bekendtgørelse om varetagelse af statens ejerskab til Christianiaområdet

2004: Kundgørelse: Ophør af den kollektive brugsret til Christianiaområdet 30. juni 2004

Efter revideringen af christianialoven i 2004 foregik mange politiske forhandlinger.

I 2007 var staten og Christiania tæt på at nå til enighed, og aktstykke 86 belyser rammerne for forhandlingerne.

2008: Aftalerammerne for forhandlingerne Aktstykke 86 af 2. januar 2008 vedrørende den økonomiske godkendelse af 24. august 2007 aftalen

Den 22. juni 2011 indgik staten og Christiania en endelig aftale om det fremtidige ejerskab af Christianiaområdet. Med aftalen blev christianialovens formål fra 2004 opfyldt, og christianialoven kunne dermed ophæves.

2011: Aftalerammerne for den endelige aftale mellem staten og Christiania Aktstykke 89 om aftale mellem Christiania og Slots- og Ejendomsstyrelsen om den fremtidige anvendelse af Christianiaområdet

2013: Forslag til ophævelse af christianialoven Det fremsatte forslag til ophævelse af christianialoven d. 13 marts 2013 inkl. lovbemærkninger

For yderligere information om forhandlingsforløbet mellem parterne fra 2004-2011 se Forhandlingerne mellem Christiania og staten.