Evaluering af nøgletalssystemet

Konsulentvirksomheden DAMVAD har gennemført en ekstern evaluering af nøgletalssystemet for alment og statsligt byggeri for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Bygningsstyrelsen.

10.11.2014

Nøgletalssystemet er et regelsæt for henholdsvis statsligt og alment byggeri, der har til formål at synliggøre bygherrernes, entreprenørernes og rådgivernes kompetencer for derigennem at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet.

DAMVAD's rapport er et led i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Bygningsstyrelsens evaluering af nøgletalssystemet for alment og statsligt byggeri.  I forbindelse med den seneste revision af nøgletalssystemet i 2010 blev det meldt ud, at der skulle gennemføres en evaluering af nøgletalssystemet for alment og statsligt byggeri.

DAMVAD's rapport har til formål, at give et repræsentativt og dybdegående billede af brugernes erfaringer med og vurdering af nøgletalssystemet i dets nuværende form. Samtidig skal den danne grundlag for at vurdere, om nøgletalssystemet lever op til hovedformålet om at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet, og om nøgletalssystemet i dets nuværende form opleves som omkostningseffektivt blandt brugerne i forhold til de ressourcer, der bruges på at opfylde de krav, som nøgletalssystemet stiller.

DAMVAD har gennemført evalueringen ved hjælp af en række kvantitative og kvalitative metodiske elementer. Således har DAMVAD gjort brug af eksisterende rapporter og data om nøgletalssystemet og indsamlet inputs og erfaringer fra målgruppen og brugerne af nøgletallene gennem henholdsvis en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews.