Ventilation

Bygningsstyrelsen er bygherre på laboratoriemoderniseringsprojekter for knap 6 mia. kr. i perioden fra 2010 og 2016. Det giver en unik mulighed for at opbygge kompetencer på området. I samarbejde med vores kunder har Bygningsstyrelsen derfor siden 2010 arbejdet målrettet på videns- og erfaringsindsamling med det formål at udvikle innovative, funktionsoptimale og energieffektive løsninger inden for laboratorieområdet.