Rapport om digitale leverancer ved aflevering af byggeri

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) er udkommet med en udredningsrapport om digitale leverancer ved aflevering af byggeri, som følger IKT-bekendtgørelserne for offentligt og alment byggeri

30.08.2013

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har på vegne af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ved Bygningsstyrelsen udarbejdet en rapport om digitale leverancer ved aflevering af byggeri. Rapporten er udarbejdet i tilknytning til §§ 10 og 11 i de to reviderede/nye IKT-bekendtgørelser for offentligt og alment byggeri, som trådte i kraft den 1. april 2013.

Rapporten konkretiserer IKT-bekendtgørelsernes krav om aflevering af digitale projektdata fra projekterings- og udførelsesfasen til den efterfølgende drifts-, vedligeholdelses- og forvaltningsfase. Dette omfatter definitioner og specifikationer af projektdata, der skal leveres til bygherren, som afslutning på byggesagen, og til driftsorganisationen vedrørende bygningens fremtidige drift, vedligehold og forvaltning.

I rapporten er desuden fremlagt en forståelsesramme, som sætter digitale leverancer i sammenhæng med byggeriets processer, produkter og informationer. Til sidst er der i rapporten fremlagt et koncept for bygherrens beskrivelse af ydelseskrav til digitale leverancer ved byggeriets aflevering, som er opdelt i ti målrettede ydelsesområder.